ELIN BJÖRKMAN

CARINA KRONQVIST


Vi stärker organisationer och säkerställer att samhällsnyttig verksamhet ger faktiska resultat

carina.kronqvist@coelin.se

070 - 811 88 70

Tjänster

Vi vill bidra till och samskapa ett hållbart samhälle. Vi vänder oss till både tjänstesektorn och varuproducerande verksamheter. Vår expertis kan stärka er verksamhet och säkerställa att ni skapar faktiska resultat för samhällsnytta.

Vi gör det begripligt: tar fram analyser och identifierar förändringar som kan stärka verksamheten. När vi arbetar tillfälligt i organisationer delar vi med oss av vår kompetens.

Vi involverar: våra arbetsmetoder stärker er kapacitet genom de metoder vi använder för att involvera er och bredda perspektiven. Vi stärker er att agera mer kreativt och systematiskt.

Vi ser allas potential att växa. Vi vill att ni ska lyckas i era roller och våga ta nya steg och agera långsiktigt.

Förändring


Förändringsledning

Rådgivning

Rådgivning kring samverkan

Upphandling

IOP


Processtöd


Ledning

Projekt

Organisation

Interim


COO

SCM

Förändringsuppdrag

Utvärdering


Projekt

Verksamhet

Processer

Organisation

Hållbart samskapande

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle är att stötta och stärka verksamheter som skapar lösningar på samhällets komplexa problem. Vår roll är att göra andras verksamheter ännu bättre.


Elin arbetar med verksamheter inom social innovation och idéburen sektor; Carina jobbar med cirkulära affärsmodeller och ledarskap för hållbara medarbetare; vi arbetar båda för samhällsnytta.


Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar för hur vi ska göra saker. Många organisationer, beslutsfattare och sociala entreprenörer bidrar med kreativa lösningar och har ambitioner om att skapa ett hållbart samhälle. Vi vill vara en del av samskapandet av ett mer medvetet och hållbart samhälle. Vår expertis inom ledning, organisation, samverkan och utvärdering kan ge din verksamhet verktyg och kunskap för att ta nästa steg.


Anlita oss

  • för ta fram eller bearbeta idéer och affärsmodeller och för att hitta ingångar till samverkan med andra aktörer.
  • om ni vill stärka er organisation, hitta modeller eller metoder för agera systematiskt på era kreativa idéer.
  • när ni vill ha analyser av era resultat och hitta system för att mäta effekter av verksamheten.
  • för specifika projekt, processtöd vid enstaka tillfällen eller över längre tid
  • för ett kreativt möte.


Vi börjar alltid alla uppdrag med en analys av hur vi ändamålsenligt kan möta de behov er organisation har.

Referenser

Workshopar och rådgivning kring Idéburet offentligt partnerskap och samverkan med Arbetsintegrerande sociala företag


Flera olika uppdragsgivare och tillfällen

Karlstad kommun


Projektledare för utveckling och införande av en digital medborgarpanel.

Inurba mobility


Förändringsledning och processtöd inom avtalsförvaltning

Samhall


Interimslösning Distriktschef distrikt Uppsala

Stiftelsen Fogelstad


Stöd i affärsutveckling. Workshop och efterföljande analysarbete för att stötta stiftelsen Fogelstad i sitt arbete med att identifiera kunder och affärskoncept för en hållbar ekonomi.

Impact Invest


Rådgivare till aktörer i den sociala ekonomin inom ramen för Impact Invests uppdrag att stötta aktörer med affärsutveckling. Rådgivning om samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

Skellefteå kommun


Analys av nuläge och projektplan och processtöd för förändringsarbete i införande av nytt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Coompanion Stockholm


Utvärdering av projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Erfarenheter tidigare uppdrag

Elin har tidigare arbetat som utvecklingsledare, utvärderare, utredare främst inom kommunal och statlig myndighet. Några av hennes uppdrag inom dessa roller:


 - Handlingsplan för att främja arbetsintegrerande social företag (Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen)

- Ordförande styrgrupp för Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Stockholms stad och föreningen Svenska med baby

- Ordförande styrgrupp för Idéburet Offentligt partnerskap mellan Stockholms stad och föreningen Internationella Bekantskaper

- Kommunalekonomiska beräkningar av arbetsmarknadsinsatser, Stockholms stad

- Processtöd och utvärdering av projekt bl a ESF.

- Utvärdering av Stockholms stads arbete med ungdomar inom Nya Gymnasielagen, NGL 

(Styrning, struktur och samsyn (vuxenutbildning.stockholm)

- Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller, rapport Tillväxtverket

(Starkare tillsammans - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)


Carina har tidigare arbetat som chef inom statligt företag, inom idéburen sektor och har erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter med cirkulära affärsmodeller.

ELIN BJÖRKMAN

Grundare


Elin har över 20 års erfarenhet av utvecklingsfrågor i offentlig och idéburen sektor.

carina.kronqvist@coelin.se

070 - 811 88 70

Co-

      -work

           -create

Aktörer vi samverkar med

En plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att driva nödvändiga förändringar för sina verksamheter

En community och en arbetsgemenskap för människor, företag och organisationer som drivs av att skapa en värld där medvetenhet och hållbarhet står i centrum

Porträttfoto: Mimmi Torsson

Copyright © Alla rättigheter förbehållna