ELIN BJÖRKMAN

CARINA KRONQVIST


Vi stärker organisationer och säkerställer att samhällsnyttig verksamhet ger faktiska resultat

carina.kronqvist@coelin.se

070 - 811 88 70

Tjänster

Ert arbete för att skapa samhällsnytta är viktigt. Vi investerar vår expertis i att stärka er och säkerställa att ert sociala engagemang ger faktiska resultat.

Vår roll är att göra er verksamhet ännu bättre.

- ta fram idéer, analyser och identifiera förändringar som stärker verksamheten

- stärka er kapacitet för utveckling

- stärka er att agera mer kreativt och systematiskt

Förändring


Förändringsledning

Rådgivning

Rådgivning kring samverkan

Upphandling

IOP


Processtöd


Ledning

Projekt

Organisation

Innovation


Affärsutveckling

Verksamhetsutveckling

Utvärdering


Projekt

Verksamhet

Processer

Organisation

Hållbart samskapande

Mitt bidrag till ett hållbart samhälle är att stötta och stärka verksamheter som skapar lösningar på samhällets komplexa problem. Min roll är att göra andras verksamheter ännu bättre.


Jag arbetar med verksamheter inom social innovation och idéburen sektor, för samhällsnytta.


Dagens samhällsutmaningar kräver nya lösningar för hur vi ska göra saker. Många organisationer, beslutsfattare och sociala entreprenörer bidrar med kreativa lösningar och har ambitioner om att skapa ett hållbart samhälle. Jag vill vara en del av samskapandet av ett mer medvetet och hållbart samhälle. Min expertis inom ledning, organisation och utvärdering kan ge din verksamhet verktyg och kunskap för att ta nästa steg.


Anlita mig för ta fram eller bearbeta idéer och affärsmodeller och för att hitta ingångar till samverkan med andra aktörer. Anlita mig om ni vill stärka er organisation, hitta modeller eller metoder för agera systematiskt på era kreativa idéer. Anlita mig när ni vill ha analyser av era resultat och hitta system för att mäta effekter av verksamheten. Oavsett om det handlar om specifika projekt, processtöd vid enstaka tillfällen eller över längre tid eller för ett enskilt kreativt möte. Jag börjar alltid alla uppdrag med en analys av hur vi ändamålsenligt kan möta de behov er organisation har.

Samordningsförbundet Samsund


Kartläggning av samordningsförbundets lokala målgrupp, av befintliga insatser samt behovsanalys inför iniiterande planering av det nya förbundets verksamhet.

Stiftelsen Fogelstad


Stöd i affärsutveckling. Workshop och efterföljande analysarbete för att stötta stiftelsen Fogelstad i sitt arbete med att identifiera kunder och affärskoncept för en hållbar ekeonomi.

Impact Invest


Rådgivare till aktörer i den sociala ekonomin inom ramen för Impact Invests uppdrag att stötta aktörer med affärsutveckling. Rådgivning om samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

Skellefteå kommun


Analys av nuläge och projektplan och processtöd för förändringsarbete i införande av nytt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Coompanion Stockholm


Utvärdering av projekt finansierat av Europeiska Socialfonden.

Karlstad kommun


Projektledare för utveckling och införande av en digital medborgarpanel.

Uppdrag över tid 2022-2023

Erfarenheter tidigare uppdrag:


 - Handlingsplan för att främja arbetsintegrerande social företag (Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen)

- Ordförande styrgrupp för Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Stockholms stad och föreningen Svenska med baby

- Ordförande styrgrupp för Idéburet Offentligt partnerskap mellan Stockholms stad och föreningen Internationella Bekantskaper

- Kommunalekonomiska beräkningar av arbetsmarknadsinsatser, Stockholms stad

- Processtöd och utvärdering av projekt bl a ESF.

- Utvärdering av Stockholms stads arbete med ungdomar inom Nya Gymnasielagen, NGL 

(Styrning, struktur och samsyn (vuxenutbildning.stockholm)

- Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller, rapport Tillväxtverket

(Starkare tillsammans - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) 

ELIN BJÖRKMAN

Grundare


Elin har över 20 års erfarenhet av utvecklingsfrågor i offentlig och idéburen sektor.

carina.kronqvist@coelin.se

070 - 811 88 70

Co-

      -work

           -create

Aktörer jag samverkar med

En plattform för att bidra till att så många ledare som möjligt blir framgångsrika i att driva nödvändiga förändringar för sina verksamheter

En community och en arbetsgemenskap för människor, företag och organisationer som drivs av att skapa en värld där medvetenhet och hållbarhet står i centrum

Porträttfoto: Mimmi Torsson

Copyright © Alla rättigheter förbehållna